Κυκλική Τετράγωνη Κάτοψης

Ιδανική λύση για τετράγωνα περιορισμένα ανοίγματα που καλύπτονται σε δύο ή τρεις πλευρές από τοίχους. Τοποθετώντας έναν μεταλλικό ή ξύλινο άξονα στο κέντρο του ανοίγματος και επεκτείνοντας τα πατήματα από τον άξονα έως τους γύρω τοίχους εκμεταλλευόμαστε το χώρο και έχουμε μία πιο άνετη πρόσβαση στον επάνω όροφο.
Δεν υπάρχει η απαίτηση τοποθέτησης κάγκελων στα σημεία που έχουμε τοίχους. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να τοποθετήσουμε κουπαστή στον τοίχο με ειδικά εξαρτήματα ανάλογα το μοντέλο που θα επιλέξουμε.

SHARE

Κατόψεις

Τύποι Πλατύσκαλων

Μοντέλο κάγκελου - Κουπαστής

Διατομή Κουπαστής

Σκαλοπάτι