Πωλήσεις


Η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που η interSCALA ανέπτυξε όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχημένης πορείας της, δεν θα είχαν αξία αν δεν συνδυάζονταν από μια σειρά υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πελάτη πριν και μετά την πώληση.

Οι πωλητές της interSCALA είναι παράλληλα τεχνικοί με μεγάλη εμπειρία που για να συντάξουν και να παρουσιάσουν μια προσφορά, επισκέπτονται, ελέγχουν το χώρο της κατασκευής, και με συζήτηση αντλούν από τον πελάτη όλα τα στοιχεία που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος φαντάζεται την κατασκευή.

Η αναζήτηση σχεδιαστικών λύσεων και προτάσεων, γίνεται πάντοτε με συνεργασία του πελάτη ή του διακοσμητή του με τον πωλητή - τεχνικό της interSCALA, ο οποίος δρα συμβουλευτικά αντλώντας στοιχεία από την εμπειρία του, για να αποδοθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην αναζήτηση της βέλτιστης λύσης συμβάλλει η τεράστια ποικιλία υλικών και η ανοιχτή αρχιτεκτονική των κατασκευών που διακρίνει τα προϊόντα της εταιρίας. Μέταλλο, ξύλο και γυαλί, δημιουργούν συνδυασμούς, που μόνον η φαντασία μπορεί να οριοθετήσει.

Η μελέτη της κατασκευής ολοκληρώνεται από ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών, που μελετά κάθε παραγγελία ξεχωριστά, για την αισθητική, την λειτουργικότητα και την εργονομία της.

Την υψηλή ποιότητα κατασκευής εγγυάται ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος στην σε κάθε φάση της παραγωγής, που ακολουθεί πιστά κανονισμούς του συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2000.

Τέλος τα συνεργεία τοποθέτησης ξαφνιάζουν ευχάριστα με την τακτικότητα, την καθαριότητα και τον σεβασμό για τον χώρο στον οποίο εργάζονται.

Στόχος όσων προαναφέρθηκαν είναι το τελικό προϊόν αφ' ενός να διακρίνεται για την μοναδικότητα και την ποιότητά του και αφ' ετέρου να αναδεικνύει τις προσωπικέ προτιμήσεις και επιλογές του ιδιοκτήτη.

Στην βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η interSCALA, συμμετέχει και ο ίδιος ο πελάτης, ο οποίος καλείται στο τέλος των εργασιών να βαθμολογήσει την γενική εικόνα της επιχείρησης, την ικανοποίησή του από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αλλά και να δώσει τις δικές του προτάσεις, οι οποίες αποτελούν πολύτιμο υλικό για την εξέλιξη της εταιρίας.

Οι υπηρεσίες βεβαίως, δεν σταματούν στην τοποθέτηση και την παράδοση των προϊόντων. Εκτός από την εγγύηση, που συνοδεύει όλα τα προϊόντα, σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί, ανεξάρτητα από τα αίτια της δημιουργίας και από την φύση του, οι άνθρωποι της interSCALA, είναι πάντοτε διαθέσιμοι και πρόθυμοι να επέμβουν για να βοηθήσουν.