ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ


Με την σειρά ημιέτοιμων προϊόντων η interSCALA προτείνει στον κατασκευαστή - βιοτέχνη προηγμένες τεχνολογικά λύσεις, στο χώρο του ξύλινου κουφώματος και της ξύλινης εσωτερικής σκάλας.

Τα panels και οι τρικολλητές δοκοί, που αποτελούν την βάση της κατασκευής των ημιέτοιμων προϊόντων, διακρίνονται για την άριστη ποιότητα και την αντοχή τους. Η επεξεργασία τους γίνεται με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και με διαδικασίες αυστηρού ποιοτικού ελέγχου σε κάθε φάση της παραγωγής. Τα χαρακτηρίζει ο υψηλός βαθμός μηχανικής αντοχής, που υπερβαίνει αυτόν του φυσικού ξύλου, η σταθερότητα στην συμπεριφορά τους, η ομοιομορφία τους και ο χαμηλός βαθμός υγρασίας τους (10-12%).

Εκτός όμως από την εξαιρετικής ποιότητας ημιέτοιμων προϊόντων, η interSCALA προσφέρει και ολοκληρωμένες τεχνολογικά προτάσεις που κυριολεκτικά λύνουν τα χέρια στους επαγγελματίες ξυλουργούς.

Αποστέλλοντας μια απλή αποτύπωση του χώρου της κατασκευής, το τεχνικό τμήμα της interSCALA αναλαμβάνει να παρουσιάσει μία ή περισσότερες κατασκευαστικές προτάσεις για τον συγκεκριμένο χώρο.

Αφού καθορισθεί με σαφήνεια η μορφή της σκάλας, ο επαγγελματίας ξυλουργός παραλαμβάνει ένα "πακέτο" με τα στοιχεία που συνθέτουν την σκάλα, μορφοποιημένα με ακρίβεια, έτοιμα για συναρμολόγηση και απόλυτα προσαρμοσμένα στον χώρο που πρόκειται να τοποθετηθούν. Το τελικό φινίρισμα και η συναρμολόγηση, είναι οι εργασίες που αναλαμβάνει ο ξυλουργός, χωρίς να ανησυχεί για τις συναρμογές και τις διαστάσεις της σκάλας και χωρίς να χρειασθεί να επέμβει με πρόσθετες κοπές ή κολλήσεις.

Στον χώρο των ξύλινων κουφωμάτων η interSCALA προσφέρει μια σειρά επεξεργασμένων τρικολλητών προφίλ και εξαρτημάτων με τα οποία ο ξυλουργός, χωρίς επιπλέον μηχανήματα και εξοπλισμό, θα καταφέρει να κατασκευάσει κουφώματα υψηλών προδιαγραφών γερμανικού τύπου.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο αυτής της σειράς προϊόντων, είναι το ανέλπιστα χαμηλό κόστος τους (μικρότερο ακόμη και από αυτό των κλασσικών κατασκευών), που σε συνδυασμό με την μείωση της εργασίας που απαιτείται για την κατασκευή (περίπου 75% μικρότερος χρόνος κατασκευής) αφήνουν στον ξυλουργό μεγάλα περιθώρια κέρδους, ακόμη κι αν προσφέρει τα κουφώματα του ή τις σκάλες του, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.ΓΩΝΙΑΚΕΣ
ΚΥΚΛΙΚΕΣ