ΣΚΑΛΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


8/11/2019


Τον Νοέμβρη του 2019 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση κυκλικών και κρεμαστών σκαλών στο κτιριακό συγκρότημα μεγάλης τεχνικής εταιρίας στην οδό Ευελπίδων, απέναντι από τα δικαστήρια Αθηνών.