Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση στη Ζάμπια


9/11/2018


Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση τωω σκαλών στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Κητώε της Ζάμπιας.
Οι σκάλες εξυπνηρετούν την κεντρική είσοδο, τον κινηματογράφο και το σούπερ μάρκετ του εμπορικού κέντρου. Η τοποθέτηση έγινε απο τεχνίτες της ιντερΣΚΆΛΑ μκε την βοήθεια ντόπιων εργατών