Δημοσίευση άρθρου στην Κυριακάτικη Δημοκρατία για την interSCALA


15/11/2016 4:10:47 μμ


Στις 13 Νοεμβρίου, η εφημερίδα "Κυριακάτικη Δημοκρατία" δημοσίευσε άρθρο με την ιστορία και μια παρουσίαση της interSCALA, όπως επίσης έγινε αναφορά στο καινοτόμο iHouse. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση και την ιστορία της interSCALA και την αναφορά στο iHouse.