Εξαγωγές στην Ινδία


28/9/2012


Μετά από τις προσπάθειες έξι μηνών, ξεκίνησε με επιτυχία η συνεργασία μας με μεγάλο ξυλεμπορικό οίκο στο Δελχί της Ινδίας. Οι νέοι συνεργάτες της interSCALA ενδιαφέρονται για πριστή ημικατεργασμένη Ευρωπαϊκή ξυλεία, την οποία ποροωθούν στην Ινδική αγορά.