1989
Τα θερμοηχομονωτικά παράθυρα γερμανικής τεχνολογίας είναι πλέον ανάγκη στην ελληνική αγορά και η δημιουργία της velko φυσική συνέπεια. Οι πελάτες είναι ιδιώτες αλλά και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες.