2015
Το 2015 η Matelen μπαίνει στο χώρο παραγωγής thermowood.

Το thermowood πρόκειται για θερμικά τροποποιημένο ξύλο που έχει σαν αποτέλεσμα την αδρανοποίησή του. Μετά την κατεργασία, η οξιά αναβαθμίζεται από κατηγορία 5 σε κατηγορία 1, έχοντας τις ίδιες αντοχές με το τικ Βιρμανίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δάπεδα εξωτερικού χώρου, επενδύσεις εξωτερικών τοίχων καθώς επίσης και για εξωτερικά κουφώματα.