2007
Δημιουργία του πριστηρίου MATELEN.

Η εταιρία για να εξασφαλίσει την ελεγμένη ποιότητα της πρώτης ύλης, αγοράζει ένα πριστήριο ξύλου στο Γευγελή. Εκεί εισάγει κορμούς από διάφορα μέρη του κόσμου και παράγει την ξυλεία που χρειάζεται η παραγωγή της.