1987
Η συμμετοχή στην Infacoma '87 και η γέννηση του ονόματος interSCALA είναι το πρώτο βήμα για την ανοδική πορεία.