2012
Νέα γραμμή παραγωγής πέλλετ

Ήδη από το 2009 η εταιρεία παράγει πέλλετ αξιοποιώντας τα υπολείμματα της παραγωγής της.

Με την αύξηση της παραγωγής σε ημιέτοιμη ξυλεία για την αγορά της Κίνας, τα υπολείμματα της παραγωγής πολλαπλασιάζονται ενώ παράλληλα αυξάνεται η ζήτηση σε πέλλετ.

Έτσι η INTERSCALA προχωράει σε νέα επένδυση σε κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα ακριβώς στην υφιστάμενη μονάδα στο Γευγελή και συγχρόνως προχωρεί και σε αγορά νέας αυτόματης γραμμής παραγωγής πέλλετ.

Η νέα γραμμή παράγει πενταπλάσια ποσότητα πέλλετ πρώτης ποιότητας και δουλεύει σε 24ωρη βάση προσπαθώντας να καλύψει την συνεχώς αυξανομένη ζήτηση