2006
Η αύξηση της ζήτησης για τα πατώματα που παράγει η εταιρία έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία νέου Showroom στην Αθήνα όπου παρουσιάζονται αποκλειστικά τα ξύλινα δάπεδα.