2005
Οι εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης συμπληρώνονται από το τρίτο κτίριο που θα καλύπτει τις ανάγκες της εταιρίας σε αποθήκες ξυλείας και ημιετοίμων διατομών για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγής.