2004
Η ανάγκη για καλύτερη εξηπηρέτηση των πελατών καλύπτεται με νέα καταστήματα σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Λάρισα και Ιωάννινα.