2002
Πρώτη συμμετοχή της interSCALA στην έκθεση SAIE DUE στην Μπολώνια. Στα επόμενα χρόνια η εταιρία θα διαθέτει τα προϊόντα της στην Ιταλική αγορά από 7 νέα σημεία πώλησης. Επίσης τα προϊόντα της εταιρίας θα βρίσκονται και στην Αλβανία, Αυστρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα, Ουκρανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Τσεχία.