2002
Η συνεχής άνοδος της εταιρίας δημιουργεί την ανάγκη για επέκταση. Αγοράζονται 6.000 τ.μ. απέναντι από την ήδη υπάρχουσα παραγωγική μονάδα και αρχίζει η κατασκευή του νέου κτιρίου.