2001
Ο εκθεσιακός χώρος στην Πάτρα, Πανεπιστημίου 52-54, ενισχύει το δίκτυο και καλύπτει τη ζήτηση στη δυτική Πελοπόνησσο και στα Επτάνησα.