2000
Η κατασκευή νέας εργοστασιακής μονάδας 6.000 m2, σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς.