1997
Το νέο τμήμα της εταιρείας interSCALA παράγει ημιέτοιμα κουφώματα και σκάλες. Επαναστατικό προϊόν για τον έξυπνο ξυλουργό που προμηθεύεται πλέον ημικατασκευασμένα υλικά με την εγγύηση μιας μεγάλης βιομηχανίας και με σίγουρο αποτέλεσμα για το τελικό προϊόν.