1964
Στον περιφερειακό της Κατερίνης, ανοίγει το ξυλουργείο που φτιάχνει κάθε είδους ξύλινη κατασκευή.